NN heeft regelmatig interim opdrachten openstaan waarvoor we gebruik maken van leveranciers. Als je als leverancier kandidaten bij NN wilt aanbieden, dan zijn er voorwaarden waarmee u te maken krijgt.  We gaan er vanuit dat je bekend bent met de voorwaarden.

Procedure

Mocht je voor een interim opdracht een geschikte kandidaat hebben, dan kunt u deze mailen naar resourcemanagement.sourcing@nn-group.com. Je mag in beginsel alleen kandidaten voorstellen die bij u in loondienst zijn. Een zzp’er mag niet aangeboden worden. Het doorlenen van kandidaten is tevens niet toegestaan.

Wanneer je een kandidaat voorstelt, ontvangen wij graag de volgende informatie erbij;

  • het vacaturenummer.
  • de vacaturetitel.
  • de beschikbaarheid van de kandidaat (aantal uur en per wanneer).
  • het tarief waartegen de kandidaat wordt gesteld. Het maximale tarief voor de rol staat benoemd in de vacature. We gaan er vanuit dat u een passend voorstel doet op basis van kennis en ervaring van de kandidaat.
  • een korte motivatie waarom de kandidaat geschikt is voor de rol.

Mocht je vragen hebben over een vacature, kunt u deze via Whatsapp stellen via het genoemde telefoonnummer in de vacature. U kunt ook een mail sturen.  Contact met de business is alleen toegestaan na overleg met het Resource Center.

De voorgestelde kandidaat wordt eerst beoordeeld door het Resource Center. Als het CV voldoet aan alle eisen zal deze worden voorgelegd bij de inhurende manager. Bij geschiktheid wordt de kandidaat uitgenodigd voor een gesprek via de leverancier. We streven er naar de terugkoppeling binnen een week te kunnen geven. Let op: Het is niet wenselijk dat Accountmanagers aansluiten bij de gesprekken. Mocht de kandidaat geselecteerd worden voor de aanvraag, zullen we het tarief definitief overeenkomen.

ZZP’ers

Mocht een vacature reeds langere tijd open staan, mag je overleggen met het Resource Center of je toch een zzp’er mag aanbieden.

Voor kandidaten die zzp’er zijn, zal de broker direct een modelovereenkomst met de zzp’er afsluiten en een aparte overeenkomst met de leverancier voor de search fee. De search fee mag niet meer zijn dan 10% van het inkooptarief met een maximum van €10,- minus een vergoeding van € 0,25 voor de administratieve activiteiten die de broker voor deze aparte overeenkomst uitvoert. De search fee wordt maximaal 1 jaar vergoed.

Duur van een opdracht

De duur van interim aanvragen bij NN verschilt. Wordt de periode verlengd of volgt er een nieuwe opdracht voor de zzp’er, dan zal je dit tijdig van de broker vernemen.

Voor alle inzetten hanteren wij een opzegtermijn van een maand (30 dagen). Daarnaast hanteren wij een proeftijd van 2 weken waarin de inzet per direct kan worden beëindigd.

Contracteren

Als jouw kandidaat wordt geselecteerd voor een aanvraag, verloopt de inzet via een broker. De brokers met wie NN samenwerkt verzorgen het contracteren, het facturatieproces en alle andere zaken rondom de inhuur van uw kandidaat. In principe wordt voor de keuze van de broker een onderscheid gemaakt tussen IT en Non-IT profielen:

NN hanteert een 2% betalingskorting. Deze korting wordt gehanteerd wanneer NN de facturen binnen 8 werkdagen betaalt. De brokers berekenen deze korting weer door naar de leveranciers. Deze korting is niet onderhandelbaar.

Voorwaarden contractering;

Voor het contracteren zijn er een aantal zaken belangrijk. Mocht er niet aan de voorwaarden kunnen worden voldaan, dan zal de inzet niet doorgaan.

  • De broker zal bij het contracteren om inzicht in de keten vragen;
  • U moet in het bezit zijn van een KVK-nummer;
  • Pre-Employment screening.

Alle voorwaarden zijn opgesteld door NN. De broker ziet toe op de naleving hiervan.

Uitsluiting van levering

NN behoudt zich te allen tijde het recht voor u uit te sluiten van levering.

Mocht u vragen hebben over de voorwaarden van NN, dan kunt u hiervoor terecht bij het Resource Center via Resourcemanagement.sourcing@nn-group.com.