Als risk expert bij Nationale-Nederlanden ben ik breed inzetbaar en word ik betrokken bij diverse projecten. Dat maakt mijn werkdagen zeer afwisselend. Een mooi voorbeeld is het bepalen van de hoogte van een premie. In eerste instantie is dat het werk van de actuaris. Op basis daarvan wordt een pricing document opgesteld. Ik kijk mee of dit document compleet is en of de premie anders of beter kan worden gemodelleerd. Dat is belangrijk, want het afgegeven van een verkeerde premie is riskant. Bij een te hoge premie lopen klanten weg naar de concurrent, terwijl een te lage premie teveel geld kost of niet afdoende is om eventuele schade te dekken.

Er zijn dus altijd vier ogen die naar zo’n document kijken. Dat geeft wel aan dat risk bij Nationale-Nederlanden zeer serieus wordt genomen. En daar voel ik mij verantwoordelijk voor. Ik vind het dan ook uitdagend om mijn kennis in te zetten en de juiste afwegingen te maken om de risico’s te beheersen. En het werk is ook nog eens leuk! Dat zit ’m deels in het rekenwerk. Maar ook in de samenwerking met mijn collega’s om met elkaar tot de juiste premie te komen.

Ik werk nu ruim een jaar bij Nationale-Nederlanden. De functie sprak mij heel erg aan. Hiervoor werkte ik in de zogenoemde eerste lijn, die de prijs opstelt. Het leek mij erg leuk om ook ervaring op te doen in de brede tweede lijn. Ik ben bijvoorbeeld geïnteresseerd in de Europese Solvency-richtlijn, die een toezichtraamwerk voor verzekeraars beoogt en ervoor moet zorgen dat verzekeraars voldoende kapitaal achter de hand hebben om een bankroet te voorkomen. Maar er was nog iets anders wat mij aantrok in de functie bij Nationale-Nederlanden. Ik kwam van een inkomensverzekeraar en wilde ook graag bij een schadeverzekeraar kennis en ervaring opdoen.

Een gedegen risicocultuur is belangrijk voor Nationale-Nederlanden én de klant. Als verzekeraar verkoop je immers producten die een bepaald risico voor de klant afdekken. Dat brengt vanzelfsprekend risico’s voor Nationale-Nederlanden met zich mee. De vraag is tot op welke hoogte je ertoe bereid bent die risico’s te ontdekken, onder ogen te zien, te aanvaarden en te managen. Risk managers helpen om die vraag te beantwoorden. Je kunt dus wel stellen: NN Risk is enabling the business.

Er komen mooie uitdagingen op ons af. Zo is iedereen het erover eens dat de schademarkt gaat veranderen. Kijk bijvoorbeeld naar de zelfrijdende auto. Die brengt specifieke risicovraagstukken met zich mee. Want in hoeverre kan de chauffeur van zo’n auto aansprakelijk worden gesteld voor een ongeluk? Of is de fabrikant aansprakelijk? Of wellicht de leverancier van de software?

Dit voorbeeld geeft maar weer aan hoe breed het risk-vak is. Je kunt er van alles mee doen en ziet vele kanten van ons mooie bedrijf. Dat maakt het werk als risk expert bij Nationale-Nederlanden zo aantrekkelijk.

Thomas de Boer
Financial Risk Manager, NN Schade & Inkomen