In april 2018 ben ik hier als Risk Analyst aan de slag gegaan. Ik had al ruime werkervaring opgedaan, onder meer bij het ministerie van Financiën, waar ik werkte toen in 2007 de kredietcrisis en daarna de schuldencrisis uitbrak. Financieel-technisch was dat voor mij een heel interessante en leerzame periode. Met risicoanalyses, -modellen en -rapportages kon ik precies zien hoe banken werken en wat er in de crisis fout ging.

Bij Nationale-Nederlanden Bank draag ik nu mijn steentje bij om een volgende crisis te voorkomen. Een zeer uitdagende klus. Bij de meeste grootbanken is het risk framework soms al vergaand ontwikkeld en daarmee ook rigide, en betekent een risk-functie vaak op de winkel passen. Maar hier – bij een middelgrote en sterk groeiende bank, in een energieke omgeving waar de lijnen kort zijn – is het pad nog niet helemaal geëffend, en krijg ik de ruimte mij te ontplooien.

Ik werk hier nu als Risk Analyst. De bank kent financiële en niet-financiële risico’s, zoals creditrisk en operational risk. Op onze afdeling Risk Integration Control, de overkoepelende risk-afdeling, integreren we de verschillende soorten risico’s in het totale bankrisico. Daarover rapporteren we aan onze Chief Risk Officer, maar bijvoorbeeld ook aan NN Group en de externe toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank. Een verantwoord totaalbeeld is noodzakelijk, want dan pas zie je hoe de bank zich als geheel beweegt.

Het werkterrein is redelijk divers. Zo houden we ons bezig met alles wat met risico te maken heeft en aan kapitaal raakt. Voor een belangrijk deel is dat nog steeds mensenwerk. Door het zo slim en efficiënt mogelijk organiseren en automatiseren van processen en analyses, creëren we ruimte voor nieuwe projecten. Een mooi voorbeeld daarvan is het innovatieve gebruik van stresstesten. Met onze stresstestmodellen kijken we wat er gebeurt als zich bepaalde scenario’s zouden voordoen, zoals een substantiële rentestijging of -daling. We willen deze modellen meer en meer inzetten om ook de business te adviseren. Daarvoor moeten de modellen verder ontwikkeld worden, dat is een mooie uitdaging.

Op het gebied van systeem dynamisch modelleren zijn we leading. In dit soort modellen worden ontwikkelingen meegewogen die in een traditioneel model niet zo eenvoudig te vangen zijn. Dit helpt ons om met een andere bril te kijken naar de risico’s die de bank loopt. Het model dat we hiervoor ontwikkelen heeft iets weg van een macro-economisch voorspelmodel, zoals je dat bij De Nederlandsche Bank ziet. Maar dan wel specifiek gemaakt voor een bank.

Riskmanagers die bereid zijn de diepte in te gaan zitten hier goed. Daarbij is het cruciaal dat je de business eenvoudig kunt uitleggen en weet wat onze risicomodellen wel en niet kunnen. Zo wordt de business zich meer en meer bewust van de risico’s en kan dit worden meegenomen in de besluitvorming. Bij Nationale-Nederlanden kun je het verschil maken. De paden zijn hier nog niet platgetreden. Je krijgt hier gewoon alle ruimte voor goede ideeën, wat uniek is voor een bank. Dat kun je doen in een professionele omgeving, waar bevlogen mensen werken die veel van elkaar leren.

Sander Dekker
Risk Analyst, Nationale-Nederlanden Bank