Sinds 2014 werk ik als Market Risk Analist bij Nationale-Nederlanden Bank, waar ik zicht houd op de rente- en liquiditeitsrisico’s in ons bankenboek. Veranderingen in de rentestanden kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op de resultaten van de bank. En we lopen liquiditeitsrisico’s als we als bank niet bijtijds aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen omdat er te weinig geld in kas beschikbaar is.

In de praktijk betekent mijn werk onder meer dat ik klantgedrag en de risico’s die dat gedrag met zich meebrengt modelleer volgens standaarden die voor iedereen herkenbaar en werkbaar zijn. Hoe groot is bijvoorbeeld de kans dat veel rekeninghouders plotseling en tegelijkertijd hun spaargeld willen opnemen? Dan ontstaat er een bankrun en een acuut liquiditeitsprobleem voor de bank.

Modelontwikkeling is echter maar een deel van mijn werk. Onze bank wordt groter. Groei leidt tot meer verplichtingen vanuit wet- en regelgeving en tot een stevigere interne controle op onze werkzaamheden. Zo ben ik op dit moment concreet bezig met de inrichting van één geïntegreerd softwaresysteem voor asset-liability management, dat een centrale rol gaat spelen in zowel sturing van de balans als de bepaling van risico’s.

Daarnaast vind ik ons businessmodel op zichzelf uitdagend. Vanwege de huidige lage rente kiezen veel klanten die nu een hypotheek afsluiten voor een lange rentevaste periode. Het is voor ons de uitdaging om passende financiering te vinden, of om meer variatie – bijvoorbeeld door spreiding van looptijden – in onze balanssamenstelling te realiseren. Ik overleg regelmatig met de afdelingen Finance, Productmanagement en Treasury over een optimale inrichting van de balans.

Doordat ik werk in een team ben ik over de volle breedte van het balansmanagement op de hoogte, en kan ik er goed over meedenken. Werken bij Nationale-Nederlanden Bank betekent bovendien werken bij een relatief kleine bank. Dat spreekt mij aan. Daardoor ben je direct betrokken bij alle afdelingen en het businessmodel van de bank. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik mijn betrokkenheid bij de Asset-Liability Committee (ALCO), waarin ook de directie en het senior management zitting hebben.

Het grappige is dat ik van huis uit informaticus ben. Toen ik met mijn loopbaan begon, had ik dan ook niet gedacht aan de bankenwereld. Een financiële achtergrond kan aantrekkelijk, maar hoeft niet noodzakelijk te zijn. Kwantitatief ingestelde mensen, die bijvoorbeeld informatica of wiskunde hebben gestudeerd, kunnen daarmee bij Nationale-Nederlanden Bank prima uit de voeten.


Mark van der Zwaag
Market Risk Analist, Nationale-Nederlanden Bank