Verzekeraars die rapporteren onder de International Financial Reporting Standards (IFRS) moeten dat vanaf 2022 volgens de nieuwe IFRS 17-standaard doen. Deze nieuwe standaard heeft aanzienlijke gevolgen voor de bestaande financiële verslaglegging, en voor alle financiële systemen en processen die daaraan ten grondslag liggen. Dit betekent een jarenlange transformatie: in de aanloop naar 2022 moeten we oplossingen implementeren om op tijd te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, en om de kwaliteit en efficiency van onze IFRS-rapportageprocessen te verbeteren. Als manager binnen het Finance Transformation-team stuur ik het IFRS 17-team van zo’n acht collega’s aan.

In de praktijk betekent mijn werk alles en iedereen continu op één lijn krijgen. Want diverse veranderende systemen en de mensen die daarmee werken moeten met elkaar kunnen communiceren. Wat wij leveren moet bovendien niet alleen voldoen aan de standaard, maar ook werkbaar zijn voor het hoofdkantoor én voor mijn eigen bedrijfsonderdeel Leven. En die hebben elk hun eigen belangen. Zo concentreert het hoofdkantoor zich op de cijfers, terwijl er in de businessunit naast de cijfers natuurlijk ook een focus is op de efficiency van operationele processen.

Logischerwijs betekent dit af en toe een worsteling. Maar daar leer ik veel van. De breedte van het project maakt mijn werk gevarieerd: de eisen die aan financiële verslaglegging worden gesteld, de organisatie van processen om aan die eisen te voldoen, en de daarvoor benodigde multidisciplinaire samenwerking met onder meer accountants, actuarissen en IT’ers, die ieder weer hun eigen doelen nastreven.

Intussen staat Nationale-Nederlanden voor andere uitdagingen. De verzekeringsmarkt is sterk in beweging. Door onder meer nieuwe concurrenten, nieuwe technologieën, nieuwe klantwensen, nieuwe verzekeringsvormen en de lage rente moeten we onze verdienmodellen en kosten scherp in de gaten houden. Tegelijkertijd eisen onze stakeholders steeds meer van ons en moeten we steeds duidelijker laten zien dat we in control zijn.

Toen ik in 2013, tijdens mijn studie econometrie, als werkstudent bij Nationale-Nederlanden binnenkwam, vroeg ik mij af: wil ik hier wel werken? Maar ik kwam er al snel achter dat het bedrijf goed bij mij paste. Dat gevoel was wederzijds. Want in 2014 kreeg ik mijn eerste officiële baan aangeboden. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Nationale-Nederlanden is een bedrijf waar kennis en kunde worden gewaardeerd: als je weet waar je het over hebt, word je zeer serieus genomen. En hoewel Nationale-Nederlanden een grote onderneming is, zijn de drempels laag. Als student zat ik al met directieleden om de tafel, in een prettige en collegiale sfeer.

Jorren Jacobs
Manager IFRS 17, Nationale-Nederlanden Leven