Ik werk nu 2,5 jaar bij NN Group. Op de afdeling Asset-Liability Management & Hedging bekijken we onder meer of onze beleggingen en verplichtingen in balans zijn, bijvoorbeeld in termen van looptijd en valuta, en nemen we ongewenste risico’s weg. Voor de verplichtingen doen we dat aan de hand van een verwacht uitgavepatroon. Op basis van duizenden polissen kunnen we met een behoorlijke zekerheid zeggen wanneer we hoeveel geld moeten uitkeren. Dus als je verwacht over twee jaar een bedrag te moeten uitkeren, moet je dat bedrag niet voor tien jaar vastzetten. Daarnaast verlagen we het totale risico door spreiding tussen risicotypen, zoals kredietrisico en aandelen. Maar ook door concentratierisico op tegenpartijen, sectoren en regio’s te beperken.

In feite slaan we een brug tussen risk en return. Risk wordt nog wel eens als iets negatiefs gezien. Maar voorzichtigheid is niet verkeerd, en betekent ook niet dat risicomanagement tot minder rendement leidt. Integendeel. Wij zijn voor volume. Maar wel het juiste volume. We stimuleren de business om met een optimale balans een zo hoog mogelijke return on risk te realiseren. Risk wordt steeds meer geïntegreerd in de eerste lijn. Het is dus niet meer alleen de afdeling Risk die verantwoordelijk is voor risk. Daardoor ontstaat er ook meer begrip en waardering voor risk, en voor de grenzen waarbinnen de business moet opereren. De brug tussen risk en return zorgt voor eenheid en voor de toekomstbestendigheid van ons bedrijf. Dat is positief. Kijk maar eens naar onze huidige sterke positie.

Daarnaast managen we onze solvabiliteitspositie volgens Europese regelgeving. Die positie verandert voortdurend. Bijvoorbeeld omdat de markten bewegen. Omdat we onze beleggingsportefeuilles aanpassen. Omdat we nieuwe producten op de markt brengen en er andere producten aflopen. Omdat de regelgeving verandert. Maar ook omdat we onze modellen continu verbeteren, waardoor we onze solvabiliteit preciezer kunnen vaststellen. Aan de aandeelhouder hebben we bepaalde stabiliteit beloofd. Ons doel is dat te realiseren en de kans op verrassingen in de publicatie van de kwartaalcijfers te minimaliseren.

We krijgen ook te maken met strategische vraagstukken. Kijk naar de huidige trend dat risico’s steeds vaker worden neergelegd bij de klant. Dat zie je bijvoorbeeld aan de versobering van alle pensioenregelingen. Gegarandeerde regelingen lijken hun langste tijd te hebben gehad, en fondsen bewegen zich naar een meer individuele aanpak van de pensioenuitkering. Welke gevolgen zal die trend hebben voor risicomanagement?

Aandeelhouders, klanten, toezichthouders. Ze hebben allemaal andere belangen en een andere visie op de relatie tussen risk en return. Maar ze zijn er niet voor niets. We hebben ze nodig. En dus moeten we ze iets teruggeven. Zekerheid en rendement. Dat maakt mijn baan zo complex en boeiend. Ik werk hier met veel plezier. In een flexibele en prettige werkomgeving. Met collega’s die veel knowhow hebben. En waarbij ik alle ruimte krijg om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen en mijzelf te ontplooien.

Freek Zandbergen
Head of ALM & Hedging, NN Group