Digitalisering en alle daarmee samenhangende technologieën hebben de wereld razendsnel, ingrijpend en onomkeerbaar veranderd. In die wereld spelen data een steeds belangrijker rol. Ook voor NN. Want de grote stroom aan gegevens leveren ons een schat aan bruikbare informatie op.

Onno Meijers is verantwoordelijk voor het datawarehouse binnen Nationale-Nederlanden Schade & Inkomen. Database Manager betekent dat je verantwoordelijk bent voor het monitoren van alle data stromen die naar ons datawarehouse lopen en ook voor de stromen die daar weer uitgaan. In deze video vertelt Onno ons over de uitdagingen en zijn ervaring met het werken met een groot datawarehouse bij NN.