Data is de ontwikkeling van de toekomst en wordt in de verzekeringssector steeds vaker toegepast. Op maandag 1 april organiseerde het Verbond van Verzekeraars een debat over het gebruik van big data in deze sector. In het hart van de politiek, in perscentrum Nieuwspoort verzamelden leden en stakeholders van het Verbond zich en gingen met elkaar het gesprek aan.

Collega Tjerrie Smit (Advanced Analytics) was vanuit Nationale-Nederlanden aanwezig en vertelde meer over het voorspelmodel dat is ontwikkeld om betalingsachterstanden op hypotheken te voorkomen. We vragen Tjerrie hoe hij deze dag heeft ervaren.

Tjerrie, hoe was het om met elkaar in debat te gaan over big data?
“Leuk, een mooie uitdaging, omdat bij de bijeenkomst niet alleen andere verzekeraars aanwezig waren maar ook Kamerleden. Bij Data Science is het belangrijk dat we zorgvuldig te werk gaan. Er kan heel veel, maar dat betekent niet automatisch dat je dan ook alles zo maar moet doen.

Waarom is het belangrijk om deze informatie met elkaar te delen?
“Een belangrijk onderwerp van het debat was ethiek. Data Science projecten moeten natuurlijk binnen het ethisch kader vallen. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je niet onbedoeld bepaalde groepen discrimineert of benadeelt met Data Science? Het is belangrijk dat we als verzekeringsbranche laten zien dat we dit heel serieus nemen.”

Jij hebt meer verteld over het voorspelmodel, wat was je belangrijkste boodschap?
“We wilden graag laten zien dat we klanten heel goed kunnen helpen door gebruik te maken van voorspelmodellen. De case die we gepresenteerd hebben, gaat over het voorspellen van betalingsachterstand op hypotheken. De afdeling Preventief Beheer bij NN Bank probeert in contact te komen met hypotheekklanten die volgens het voorspelmodel een grotere kans hebben op betalingsachterstand. Preventief Beheer heeft verschillende instrumenten die ingezet kunnen worden om de klant te helpen wanneer zij het financieel lastig hebben. Dit werkt het beste als klanten nog niet in achterstand zijn en dat maakt het voorspelmodel voor ons inzichtelijk. Een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen de afdelingen Preventief Beheer en Advanced Analytics waarmee we klanten echt kunnen helpen.”

Wat neem je mee van deze dag?
“Dat ethiek belangrijk is en tegelijkertijd ook best moeilijk is. Het is nooit zwart of wit. Dat wisten we al. Maar het is goed om hierover samen met het Verbond en andere verzekeraars in gesprek te gaan om van elkaar te leren. Het was ook heel interessant om te horen hoe dekundige ‘buitenstaanders’ en Kamerleden naar Data Science en Ethiek kijken. Dat houd ons scherp.”