Wat vind jij het allerleukst aan je werk?

Er komen veel verschillende modellen langs en ieder model is weer anders. Dit geeft veel afwisseling in het werk. Door constructief mee te denken, help je bovendien de modelleur het model verder te ontwikkelen. Daarnaast merk ik dat de bevindingen en verbeterpunten ook echt gezien worden door het senior management. Het Actuarieel Functierapport speelt dan ook een belangrijke rol bij het rapporteren en vaststellen van de cijfers.

Wat is volgens jou de grootste uitdaging in de functie?

Het team is nog in opbouw en verschillende werkzaamheden worden nu door externen uitgevoerd. De uitdaging op korte termijn zal zijn om de opgedane kennis te behouden en om de nieuwe teamleden voldoende in te werken bij de start. Dit heeft prioriteit en ik heb er zeker vertrouwen in dat dit goed zal komen. De volgende uitdaging is om het Actuariële Functie team verder te profileren binnen de organisatie. Alhoewel de oplevering van het rapport belangrijk is, gaat het uiteindelijk om de onderliggende werkzaamheden en de toegevoegde waarde. Naarmate het team verder is opgebouwd verwacht ik dat we hier mooie stappen in kunnen maken.

Hoe is de sfeer binnen de afdeling?

Er verandert veel op dit moment bij NN S&I mede door de recente overname van Delta Lloyd, maar ook door Solvency II en IFRS17. De Risk kolom zit hier middenin. Dit geeft een dynamische en afwisselende werkomgeving. Wij werken veel samen met andere specialisten en discussies gaan bijna altijd over de inhoud. Dit geeft een open sfeer waar uitgedaagd mag worden en iedere mening telt.

Hoe ziet een normale werkdag er uit?

Eerst even de tijd nemen om de conclusies uit te werken van de review op één van de modellen. Als er punten zijn waar ik over twijfel, loop ik nog even langs om door te vragen. Daarna stuur ik de bevindingen en aanbevelingen op aan de modelleur voor zijn/haar reactie. Er is ook overleg met de Accountant over het kwartaalrapport. Met name de punten die tegen de materialiteitsgrens aan zitten worden besproken. Even later komen de nieuwe maandcijfers binnen. Voor een specifieke business line wil ik even kijken hoe het er voor staat. We hebben hier een aanvullende analyse op gedaan doordat er negatieve uitloop was op de voorzieningen. Zullen de realisaties nu wel aansluiten bij de verwachtingen?