Bij NN willen we financiële dienstverlening persoonlijk en relevant maken voor onze klanten. Daar hebben we collega’s voor nodig die dit samen met ons willen realiseren. Onze waardering voor de collega’s komt natuurlijk ook tot uitdrukking in onze arbeidsvoorwaarden. Hieronder vind je een korte uitleg van de belangrijkste onderdelen. Ben je geïnteresseerd in de details, dan kun je die opzoeken in de CAO van NN.


Flexibel werken
Bij NN heb je in de meeste functies veel mogelijkheden tot flexibel werken, via ‘The NN Way of Working’. Daarbij kun je in overleg met je manager en collega’s bepaalde onderdelen van je functie plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren, zodat je een goede werk-privé-balans hebt.


Verlof

Wettelijk heb je bij een 36-urige werkweek recht op 144 verlofuren (of naar evenredige verhouding als je meer of minder uren werkt). Bij NN krijg je 50 verlofuren extra. Je kunt desgewenst extra verlofuren kopen. Je bepaalt zelf hoeveel.


Partnerverlof
De geboorte van een kind is een bijzondere gebeurtenis waar je de tijd voor wil nemen. Bij NN hebben alle partners recht op een volledig doorbetaald partnerverlof gedurende zes weken. En, conform de Nederlandse wet, draagt ​​NN financieel bij aan kinderopvangvoorzieningen.


Pensioen

NN kent een moderne, collectieve pensioenregeling uitgevoerd door NN CDC Pensioenfonds. Onze regeling gaat uit van een totale premie van 30%, dit is inclusief je eigen bijdrage. Je eigen bijdrage bij NN is 6% van de grondslag. De pensioenrichtleeftijd gaat vanaf 1 januari 2020 naar 68 jaar. De pensioenregeling van NN kent een partner- en wezenpensioen op risicobasis. Meer informatie over de pensioenregeling bij NN CDC Pensioenfonds vind je hier.


Vitaliteit
Vitaliteit en welbevinden zijn een voorwaarde om goed te presteren en als individu te leren en om te gaan met alle ontwikkelingen. Om dit te bereiken is het onder andere belangrijk dat je:

  • je gezond en energiek voelt
  • de juiste balans vindt tussen prestatie en ontspanning
  • dat je de kantoren van NN ervaart als een prettige plek om te werken

Daarom besteden we binnen NN veel aandacht aan onderwerpen als optimale arbeidsomstandigheden, het beperken van gezondheidsrisico’s, het bevorderen van jouw energieniveau, ruimte voor mantelzorg en een verantwoord re-integratiebeleid. Zowel de werkgever als jij als werknemer hebben we de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat jij lekker in je vel zit en je werk goed kunt doen.


Woon-werkverkeer
De NN vervoersregeling biedt je een gratis NS-Business Card OV Vrij 2e klas, die je desgewenst via een bruto eigen bijdrage kunt upgraden naar de 1e klas. Is het openbaar vervoer geen optie voor je, dan kun je kiezen voor een tegemoetkoming in de reiskosten. Belangrijk om te weten: parkeerruimte is schaars bij NN. Alleen medewerkers met een reistijd van meer dan één uur met het openbaar vervoer (enkele reis), of medewerkers met een lease auto komen in aanmerking voor een parkeerplaats.


Opleidingsmogelijkheden

Zowel voor jou als NN is het belangrijk dat je blijft investeren in je ontwikkeling en vakmanschap. We hebben daarom goede opleidingsfaciliteiten. NN vergoedt opleidingen die je nodig hebt voor de uitoefening van je vak en stelt je ook in staat daar tijd voor vrij te maken. Verder vormt een persoonlijk loopbaanplan, waarvan je zelf schrijver, regisseur en eigenaar bent, een vast onderdeel van onze beoordelingscyclus.


Korting op verzekeringen
Als medewerker van NN kun je je voordeel doen met onze collectiviteitskorting op een NN Zorgverzekering. Die geldt direct bij indiensttreding. Meer informatie vind je op de NN-site (nn.nl/Particulier/Zorg/NationaleNederlanden). Daarnaast heb je na je proeftijd recht op korting op verschillende verzekeringsproducten van Nationale-Nederlanden en OHRA. Meer informatie hierover vind je op het intranet van NN (SAM), dat je vanaf je eerste werkdag kunt bekijken.