Bij NN willen we financiële dienstverlening persoonlijk en relevant maken voor onze klanten. Daar hebben we collega’s voor nodig die dit samen met ons willen realiseren. Onze waardering voor de collega’s komt natuurlijk ook tot uitdrukking in onze arbeidsvoorwaarden, die voor een belangrijk deel afgestemd kunnen worden op de persoonlijke wensen. Hieronder vind je een korte uitleg van de belangrijkste onderdelen. Ben je geïnteresseerd in de details, dan kun je die opzoeken in de CAO van NN.


Flexibel werken
Bij NN heb je in de meeste functies veel mogelijkheden tot flexibel werken, via ‘The NN Way of Working’. Daarbij kun je in overleg met je manager en collega’s bepaalde onderdelen van je functie plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren, zodat je voldoende mogelijkheden hebt om je werkritme aan te passen aan je privé-wensen.


Persoonlijk Keuze Budget (PKB)
Naast je ‘gewone’ salaris ontvang je een Persoonlijk Keuze Budget (PKB). Je PKB bestaat uit een maandelijks te ontvangen bruto bedrag van 23,54% van je bruto salaris dat je naar eigen inzicht kunt besteden. Bijvoorbeeld om extra verlof aan te kopen.


Verlof
Wettelijk heb je bij een 36-urige werkweek recht op 144 verlofuren (of naar evenredige verhouding als je meer of minder  uren werkt). Je kunt desgewenst extra verlofuren kopen. Je bepaalt zelf hoeveel. Daarbij geldt dat jouw totaal saldo van wettelijke-, en bovenwettelijke vakantie-uren op 31 december niet meer dan 10 maal je persoonlijke arbeidsduur mag zijn. Als dit hoger is krijg je in januari van het daaropvolgende jaar het meerdere van dit saldo van de bovenwettelijke uren uitbetaald.


Variabele beloning
Via het zogenoemde VIC-model heb je de mogelijkheid om naast je vaste salaris een variabele beloning te verdienen. Die bestaat uit een percentage van je bruto jaarsalaris. Hoe hoog dat percentage is, hangt af van:

  • Het vaste percentage dat is gekoppeld aan je functieschaal;
  • Je individuele prestatie, die wordt gebaseerd op je beoordeling ( 50% resultaat- en 50% ontwikkelafspraken);
  • De collectieve prestaties van het NN bedrijfsonderdeel waar jij werkt, die worden afgemeten aan de klantwaardering en de financiële doelstelling van NN.

Samen bepalen deze factoren jouw variabele beloningspercentage.


Pensioen

NN kent een moderne, collectieve pensioenregeling. Je betaalt daar een kleine bijdrage voor; NN betaalt het merendeel van de premie. Onze regeling gaat uit van een vaste pensioenpremie (voor de kenners: defined contribution) waarmee we een pensioenopbouw nastreven die gelijkwaardig is aan een geïndexeerd middelloonsysteem. Onze pensioenregeling kent ook partner- en wezenpensioen. Meer informatie over de CDC-pensioenregeling bij NN CDC Pensioenfonds vind je hier.


Woon-werkverkeer
De NN vervoersregeling biedt je een gratis NS-Business Card OV Vrij 2e klas, die je desgewenst via een bruto eigen bijdrage kunt upgraden naar de 1e klas. Is het openbaar vervoer geen optie voor je, dan kun je kiezen voor een tegemoetkoming in de reiskosten. Belangrijk om te weten: parkeerruimte is schaars bij NN. Alleen medewerkers met een reistijd van meer dan één uur met het openbaar vervoer (enkele reis), of medewerkers met een lease auto komen in aanmerking voor een parkeerplaats.


Opleidingsmogelijkheden

Zowel voor jou als NN is het belangrijk dat je blijft investeren in je ontwikkeling en vakmanschap. We hebben daarom goede opleidingsfaciliteiten. NN vergoedt opleidingen die je nodig hebt voor de uitoefening van je vak en stelt je ook in staat daar tijd voor vrij te maken. Verder vormt een persoonlijk loopbaanplan, waarvan je zelf schrijver, regisseur en eigenaar bent, een vast onderdeel van onze beoordelingscyclus.


Korting op verzekeringen
Als medewerker van NN kun je je voordeel doen met onze collectiviteitskorting op een NN Zorgverzekering. Die geldt direct bij indiensttreding. Meer informatie vind je op de NN-site (nn.nl/Particulier/Zorg/NationaleNederlanden). Daarnaast heb je na je proeftijd recht op korting op verschillende verzekeringsproducten van Nationale-Nederlanden en OHRA. Meer informatie hierover vind je op het intranet van NN (SAM), dat je vanaf je eerste werkdag kunt bekijken.