Waarom ben je zelf bij NN aan de slag gegaan?

Werken bij NN en bij Risk Integration & Control betekent dat je de vrijheid krijgt om nieuwe dingen te proberen. Dit is was voor mij een belangrijke reden om bij NN te gaan werken.  In de praktijk betekent dit dat je nieuwe methodes kan testen en bij succes de mogelijkheid hebt deze te implementeren. Hoe je werk eruit ziet is dan ook tot op zekere hoogte afhankelijk van je eigen input en pro-activiteit.

 

Wat vind jij het allerleukst aan je werk?

Het leukste aan het werk is de samenwerking met de experts van de verschillende risico afdelingen. Omdat Risk Integration & Control rapporteert en adviseert over het risicoprofiel van de gehele bank, zie je alle risicotypes van dichtbij. Aan de ene kant ontwikkel je jezelf hierdoor dus breed, terwijl je aan de andere kant ook veel gedetailleerde kennis over de risicogebieden opdoet. Dit laatste doe je vooral in specifieke projecten waar je nauw samenwerkt met onder andere de Credit -, Market -, en Operational Risk afdelingen maar ook bijvoorbeeld met de Product Management afdelingen van de waardeketens Hypotheken en Sparen. Hierdoor wordt je bijvoorbeeld steeds beter in het kwantificeren van bijvoorbeeld de impact die verschillend macro-economische scenario’s op de bank als geheel hebben en draag je echt bij aan het succes van de bank.

 

Hoe is de cultuur bij NN?

De cultuur binnen de risk afdelingen is informeel en wordt gekenmerkt door weinig hiërarchie. Je werkt hierdoor samen met (senior) analisten maar ook met afdelingshoofden. Daarnaast is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkelingen. Je hebt de vrijheid om je eigen doelen te stellen en het pad naar die doelen vorm te geven.

 

Wat mag een nieuwe collega van jou verwachten?

We zijn open, zijn sociaal en zijn geïnteresseerd in elkaar. Prestaties en doelen behalen zijn belangrijk, maar presteren gaat alleen maar in een team dat op elkaar kan vertrouwen. Verwacht dat we elkaar helpen, in de pauzes samen lunchen en ook onze eigen hobby’s met interesses. Door het delen van onze interesses, nevenactiviteiten en het leven naast werk zijn we hechter als team en leren we van elkaar.

 

Wat is volgens jou de grootste uitdaging in de functie?

Als eerste is er een enorme hoeveelheid aan informatie die je snel moet kunnen verwerken. Vooral als je hier net komt te werken moet je snel op de hoogte gebracht worden van de bestaande processen om iets te kunnen bijdragen aan het team. Informatie komt verbaal of geschreven en kan cijfermatig van aard zijn. Daarnaast is er veel interactie tussen gebieden waarin we werken: als er bijvoorbeeld nieuwe wetgeving komt, moet je die kunnen interpreteren en vervolgstappen kunnen ondernemen/voorstellen per afdeling. Je moet detailgericht zijn, zonder het grote plaatje uit het oog te verliezen. Deze eis maakt het werk dan ook meteen uitdagend en leuk, want je krijgt een goed begrip van de operaties binnen de bank.