1. Waarom ben je zelf bij NN aan de slag gegaan?

Na 7 jaar te hebben gewerkt bij Delta Lloyd Groep is er, door de overname van Delta Lloyd door NN, een mooie gelegenheid gekomen om als manager van de afdeling Balance Sheet Management binnen de CFO-organisatie van NN Schade & Inkomen te starten. Bij Delta Lloyd ben ik voornamelijk werkzaam geweest vanuit het groepsperspectief. In mijn huidige rol werk ik vanuit de eerste lijn en ben ik veel meer betrokken bij het nemen van beslissingen die rechtstreeks van invloed zijn op de NN Schade & Inkomen organisatie. Hierdoor worden verbeteringen of acties die door de afdelingen worden uitgevoerd direct zichtbaar binnen de organisatie. Dit geeft mij veel voldoening.

2. Wat voor type manager/collega ben jij?

Als manager wil ik de teamleden zoveel mogelijk hun ideeën laten uitwerken. Ik wil zoveel mogelijk sturen op deadlines en laat mijn teamleden vrij in het indelen van hun werk.

3. Wat is voor jou de meest inspirerende werkplek?

Zelf ben ik groot voorstander van de NN Way of working (tijd- en plaats onafhankelijk werken). Omdat ik in de buurt van Utrecht woon is flexibiliteit wat betreft het tijdstip waarop en plek waar ik werk voor mij een grote pre. Dit geeft de mogelijkheid om de balans tussen privé en werk beter vorm te geven.

4. Hoe is de sfeer binnen de afdeling?

Balance Sheet Management is een nieuwe afdeling binnen de CFO-organisatie van NN Schade & Inkomen, dit geeft mij de mogelijkheid om samen met mijn teamleden de inrichting van de afdeling vorm te geven. Het bouwen aan een nieuwe afdeling geeft de mogelijkheid om nieuwe ideeën en verbeteringen op het gebied van kapitaalbeheer en herverzekering vorm te geven.

5. Wat is volgens jou de grootste uitdaging in de functie?

Door de juridische fusie tussen Delta Lloyd Schade en NN Schade zijn veel processen gewijzigd. Dit betekent voor de afdeling veel uitdagingen op het gebied van samenvoeging van onder andere assetbeheer en kapitaalbeheer. Dit zal ons veel inzicht gaan geven waar we als NN Schade & Inkomen staan qua solvabiliteit en liquiditeit. Tevens is het risicoprofiel van de NN Schade & Inkomen door de fusie gewijzigd en zal de herverzekeringsstrategie opnieuw moeten worden ingericht.