'Doordat je bij NN werk en privé prima kunt combineren kan ik mijzelf zijn. Dat geeft vrijheid'

Mark van der Zwaag -
​​​​​​​Market Risk Analist

Beheren van risico's

‘Sinds 2014 werk ik als ALM Risk Analist bij NN Bank. De naam van de afdeling, Asset & Liability Management Risk, zegt eigenlijk precies wat we hier doen: het beheren van risico’s die afhangen van de balans tussen assets en liabilities in ons bankenboek. Wij houden zicht op rente- en liquiditeitsrisico. Veranderingen in de rentestanden kunnen bijvoorbeeld invloed hebben op de resultaten van de bank. En we lopen liquiditeitsrisico wanneer we als bank niet bijtijds aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen omdat er te weinig geld in kas beschikbaar is.'

Nooit gedacht aan een loopbaan bij een bank

‘Het grappige is dat ik van huis uit informaticus ben. Aanvankelijk dacht ik dan ook niet aan een loopbaan bij een bank. Een financiële achtergrond kan daarvoor aantrekkelijk, maar hoeft niet noodzakelijk te zijn. Ben je kwantitatief ingesteld? Heb je informatica of wiskunde gestudeerd? Daarmee kun je bij NN Bank prima uit de voeten.’

‘In de praktijk betekent mijn werk onder meer dat ik klantgedrag en de risico’s die dat gedrag met zich meebrengt modelleer. Hoe groot is bijvoorbeeld de kans dat veel rekeninghouders plotseling en tegelijkertijd hun spaargeld willen opnemen? Dan ontstaat er een bankrun en een acuut liquiditeitsprobleem voor de bank. Maar modelontwikkeling is slechts een deel van mijn werk. NN Bank groeit. Dat leidt tot meer verplichtingen vanuit wet- en regelgeving en tot strengere interne controle van onze werkzaamheden. Daarom werken we aan de inrichting van één geïntegreerd softwaresysteem voor asset liability management. Dat gaat een centrale rol spelen in de sturing van de balans en de bepaling van risico’s.’

Thuiswerken bij NN

‘Tot nu toe is de invloed van de coronacrisis op sparen en hypotheken vrij beperkt gebleven. Wel zijn de kapitaalmarkten zich anders gaan gedragen. Dat heeft natuurlijk consequenties voor onze risico’s. Het fulltime thuiswerken gaat echt prima, mede doordat NN in korte tijd de thuiswerkcapaciteit effectief heeft weten op te schalen. We hebben tweemaal per week online een stand-up meeting. Hierdoor kunnen we uitstekend met elkaar blijven samenwerken. En het leuke van zo’n meeting is dat je elkaar weer even ziet.’

‘Thuiswerken met vrouw en drie kinderen was natuurlijk wel even wennen. Maar het voordeel is ook weer dat ik heb nu makkelijker mijn kinderen kan begeleiden met hun schoolwerk. Naast mijn werk ben ik regelmatig aan het sporten. Fitness. En lange afstanden lopen met bepakking. Dat vind ik een mooie manier om mijzelf uit te dagen. Ja, werk en privé kan ik bij NN prima combineren. Ik kan hier mezelf zijn. En we gaan als team op zeer collegiale wijze met elkaar om. Dat geeft vrijheid. Ook tijdens de coronacrisis.’

Echt werken als team

‘Doordat ik in een team werk ben ik bij de volle breedte van het balansmanagement betrokken. Werken bij NN Bank betekent bovendien werken bij een relatief kleine bank. Dat spreekt mij aan. Daardoor ben je direct betrokken bij alle afdelingen en het businessmodel van de bank.’

‘Het businessmodel van NN Bank vind ik boeiend. Vanwege de huidige lage rente kiezen veel klanten die nu een hypotheek afsluiten voor een lange rentevaste periode. Voor ons is het de uitdaging een passende financiering te vinden, of om meer variatie – bijvoorbeeld door spreiding van looptijden – in onze balanssamenstelling te realiseren.’

img1
img1

Ontmoet meer risk-collega's