'We willen graag een leader zijn in Responsible Investing'

Arnoud Diemers -
Head of Innovation and Responsible Investing Platform

Innovation and Responsible Investing Platform

‘Sinds de jaren 90 heb ik als asset manager gewerkt. Onder meer bij Mn Services en ABN AMRO. In 2016 startte ik bij Delta Lloyd Asset Management, waar we – net als hier, zij het op kleinere schaal – het vermogen beheerden voor de eigen verzekeraar en voor derden. Door het samengaan van Delta Lloyd en NN Group werk ik sinds 1 januari 2018 bij NN Investment Partners.’

‘Deze zomer ben ik benoemd als hoofd van het Innovation and Responsible Investing Platform. Deze stafafdeling beheert geen vermogen, maar staat ten dienste van de beleggingsteams, met als doel de performance van de portefeuilles voor onze klanten te verbeteren. Daarbij richten we ons op investment technology, behavourial science en responsible investing.’

Innovatie

‘Investment technology gaat om innovatie: hoe kunnen we nieuwe technieken – zoals artificial intelligence, data en machine learning – inzetten om ons doel te bereiken. Met behavioural science proberen we het gedrag van financiële markten beter te begrijpen. Dit gaat vooral over sentiment. Als handelsconflicten tussen landen bijvoorbeeld hoog oplopen, anticiperen de financiële markten daar onmiddellijk op, zonder dat je dit meteen in de cijfers hoeft terug te zien. Om dit gedrag te kunnen voorspellen en erop te kunnen anticiperen, gebruiken we ook data en machine learning. Ten derde houden we ons intensief bezig met responsible investing, waarbij we de ESG-factoren (Environment, Society, Governance) integreren in onze beleggingsbeslissingen.’

Responsible investing

‘NN IP heeft de expliciete ambitie een leader te zijn op het gebied van responsible investing. We zijn vastbesloten dat doel te bereiken. Op dit moment inventariseren we op welke wijze we deze positie willen bereiken. Maar ook op het gebied van behavioural science hebben we uitdagende aspiraties. Want we kijken ook naar het gedrag van onze eigen beleggingsprofessionals. Die maken immers beslissingen. We vragen ons af hoe we hun beslisprocessen kunnen verbeteren, zodat ze uiteindelijk ook betere beslissingen nemen. Sinds de jaren 70 weten we dat er veel biases zijn. Een bias is een gedachtegang, waarbij het brein wordt beïnvloed door irrationele zaken. Die vooringenomenheid heeft veel invloed op onze beslisprocessen. Met enkele gezaghebbende partijen doen we nu baanbrekend onderzoek hoe beslisprocessen er in het brein uitzien. Daarbij maken we gebruik van een nieuwe computertechnologie, functionele MRI, die hersenactiviteit zichtbaar maakt.’

Dynamisch & internationaal

Ik vind het erg leuk om voor NN IP te werken. Ten eerste zijn we een commerciële organisatie. Dat zie je aan de verdeling van de assets. Een deel daarvan is van onze eigen NN Group, een ander deel van derden. Commercie betekent handel, klantcontact, concurrentie. En dat geeft een bijzondere dynamiek. Daarnaast is NN IP echt internationaal. Er werken hier mensen uit verschillende culturen, wat de business erg boeiend maakt. Bovendien is dit een bedrijf met mogelijkheden, zowel in de breedte als in de diepte: er zijn veel verschillende functies, en je kunt je ook specialiseren. Ten slotte is NN IP een bedrijf in verandering. We hebben een nieuwe board, die een enorme drive heeft om mooie ambities te realiseren. En dat geeft positieve energie!’

img1
img1

Ontmoet 
meer ​​​​​​​investment-collega's